Yksityisyydensuoja

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hinausautot Luostarinen Oy
Y-tunnus: 3105669-9
Osoite: Kaasutintie 20b
Postinumero: 00770
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 010 200 7000
Sähköpostiosoite: veli (at ) hinausluostarinen.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Hinausautot Luostarinen Oy
Nimi: Veli Luostarinen
Osoite: Kaasutintie 20b
Postinumero: 00770
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 010 200 7000
Sähköposti: veli (at ) hinausluostarinen.fi 

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Hinausautot Luostarinen Oy
Nimi: Veli Luostarinen
Osoite: Kaasutintie 20b
Postinumero: 00770
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 010 200 7000
Sähköposti: veli (at ) hinausluostarinen.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen/ henkilön nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, ajoneuvon tiedot,

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

Scroll to Top